Wie is Osho?

“OSHO – Never born, never died. Only visited this planet.” 

Voor velen is hij beter bekend als Bhagwan of Bhagwan Shree Rajneesh. De naam Osho werd hem later gegeven door zijn discipelen (‘sannyasins’). Als spiritueel leraar, mysticus en verlichte meester creëerde hij unieke en zeer effectieve meditatietechnieken voor ‘de moderne mens’ en heeft hij het leven van miljoenen mensen over de hele wereld geholpen te transformeren. Zijn originele meditatietechnieken en zijn ‘discourses’ (spontane uiteenzettingen) – over de meest uiteenlopende spirituele en seculiere onderwerpen, afgewisseld met vragen van zijn discipelen en onderbroken door de hilariteit van de vele moppen die hij vertelde – zijn letterlijk overgenomen en omgezet in meer dan 600 boeken en beschikbaar in meer dan 50 talen. Osho is zonder twijfel de meest controversiële goeroe (meester) aller tijden. Toegegeven, moderne communicatie heeft gezorgd voor een ongekende toegang tot hem en zijn leer, die andere meesters niet hadden.

“De essentie van de meditaties is ‘het getuige zijn’, zonder associatie met emoties, gevoelens of gedachtes.”

Uitnodiging tot groei

Hoewel hij overleed (‘zijn lichaam’ verliet) in 1990, was het zijn nadrukkelijk wens dat er over hem in de tegenwoordige tijd wordt gesproken. Hij, zijn essentie, is zonder twijfel nog altijd aanwezig en toegankelijk voor degenen die zoeken naar de eigen waarheid. Hij ziet in ieder menselijk wezen een potentiële Boeddha – een zaadje dat een vruchtbare boom kan worden en tot goddelijkheid kan uitgroeien – die de staat van verlichting kan bereiken. 
Hij weet dat conflicten – in de innerlijke en uiterlijke wereld – ontstaan door beperkende gedachten, overtuigingen en sociale conditionering. Deze conflictueuze toestand creëert slaven die een gestrest, destructief en depressief leven leiden. Om de Mind tot rust te brengen en de voortdurende gedachtestroom te kalmeren, ontwikkelde hij tientallen soorten therapieën en actieve meditaties. 
Door de lagen van emoties heen te werken, is het mogelijk om te ontspannen in de onderliggende rust die iedereen diep in zich draagt. Het ervaren en uiten van alle belemmerende, opgekropte emoties zoals woede, frustratie, teleurstelling, angst, pijn, verdriet, verlangen en machteloosheid leidt uiteindelijk tot vrijheid van de Mind en van de zuigkracht van het ‘moeras’ van het onbewuste, geconditioneerde leven.

“De meeste mensen kunnen helemaal niet zomaar gaan zitten mediteren. Ze kunnen gek worden van al dat lawaai dat ze binnenin zichzelf aantreffen.”

Zorba én Boeddha

Zijn visie is het creëren van ‘de Nieuwe Mens’: een Zorba de Boeddha, iemand die in staat is om het fysieke leven in al zijn aspecten ten volle te leven. Daarbij zet hij meditatie in om zijn vermogen te ontwikkelen om de dualiteit van zijn Mind voorbij te gaan. Deze Nieuwe Mens is rijk, zowel in materieel als spiritueel opzicht. Osho is over de hele wereld bekend om zijn baanbrekende ‘discourses’ waarin hij met humor, wijsheid en helderheid het stof verwijdert van de oude Boeddhistische tradities en inzicht geeft in allerhande thema’s omtrent politiek, religie en liefde.
Hij wijdt 28 verhandelingen – verspreid over The Book of Wisdom Deel 1 en Deel 2 – en zo’n 46½ uur aan het bespreken en uitleggen van ‘The Seven Points of Mind Training’ van Atisha. Hij brengt Atisha’s essentiële wetenschap en methodologie tot leven met een frisheid en spontaniteit die maar zelden worden aangetroffen in hedendaagse spirituele werken. 

Weg naar vrijheid

Tijdens zijn leven werd Osho bekritiseerd, beschimpt, vervolgd en uiteindelijk vergiftigd. Zelfs vandaag de dag worden hij en zijn visionaire werk grotendeels genegeerd door de mainstream (de reguliere kanalen van de media, de kerken, de politiek en de wereld van wetenschap). 
Hij is als een postbode die gekruisigd moest worden voor het bezorgen van een ‘gevaarlijk’ pakket, een pakket dat eeuwige waarde bezit. Het is een pakket woorden en prikkels die uitnodigen om jezelf te bevrijden uit je zelfgecreëerde gevangenis, uit de conditionering van je Mind.
Toch trekken zijn leringen wereldwijd vele duizenden mensen aan die op zoek zijn naar zingeving, vreugde, liefde, waarheid… op zoek naar pure vrijheid. Osho is in 1990 overgegaan naar het licht en versmolten met universeel bewustzijn. Op zijn grafsteen staan de volgende woorden: “OSHO – Never born, never died. Only visited this planet.” 

“Zijn bezoek aan deze planeet heeft mijn hart én met mij vele miljoenen harten geraakt. Hij heeft de wereld iets van onschatbare waarde nagelaten. De combinatie van therapie, meditatie en spiritualiteit is misschien wel zijn belangrijkste erfenis.”
*Ma Deva Indra

Meer over Osho: https://vrienden-van-osho.nl/biografie-osho/
Scroll naar boven