Inspirators

Mijn dankbaarheid betreft Osho en Gangaji die ieder op hun eigen wijze manier als lichtbakens in mijn veld van bewustzijn zijn verschenen.
Zij hebben hun leven gewijd aan het uitnodigen tot zelfrealisatie. Hun helderheid heeft mij in staat gesteld om tot bloei te komen en een eind gemaakt aan mijn zoektocht en onnodig lijden. Mede door hen ervaar ik dat de dood geen eindpunt is, maar een voortdurend voortbewegend bewustzijn.
Levend van moment-tot-moment neem ik ontroerd dit dappere lichaam waar en ervaar het leven als een geschenk dat zich voortbeweegt in een oneindig, onbegrensd ontwaken vol gelukzalige vreugde, compassie, rust en liefde in vrijheid! 

Scroll naar boven