Seven Points of Mindtraining

Indra neemt deel aan een workshop gebaseerd op Atisha’s meditaties, geleid door Videha

Atisha (982-1052 AD) was een belangrijke spirituele figuur in het verspreiden van Mahayana en Vajrayana Boeddhisme in Azië. 
Hij was een van de grootste alchemisten die de wereld ooit heeft gekend.
Osho wijdt 28 verhandelingen – verspreid over The Book of Wisdom (1 en 2) – en 46½ uur aan het bespreken en uitleggen van Atisha’s ‘7 punten van Mind training’. Als je de compressie en distillatie van een zipbestand van een zipbestand van een zipbestand met Boeddhistische leer vergelijkt, kom je dicht in de buurt van de compactheid van de wijsheid van Atisha. Deze lezingen vormen de basis van de training,

Mijn ervaringen
Medio augustus komt de nieuwsbrief van Osho Nisarga in mijn mailbox en tot grote blijdschap en verrassing zie ik dat mijn favoriete training wordt aangeboden: Seven Points of Mind Training. Ik weet dat ik hierbij moet zijn! 
Ik heb het laatste jaar vaak naar The Book of Wisdom geluisterd. De complexiteit van zowel het materiaal als de taal vormt een constante uitdaging voor mij. Bovendien weet ik heel goed dat ik makkelijker leer van iemand die mij begeleidt… dus was ik op zoek naar een geschikte training of workshop, maar kon niets vinden. Via mijn geliefde Kaiyum zochten we in ‘de wereld van Osho’ maar het mocht niet baten. Totdat… de nieuwsbrief arriveerde.

Geen toeval natuurlijk!
Nog dezelfde avond schrijf ik me in voor de training.
Met nog maar een paar weken te gaan, wordt alles toch op tijd geregeld. Vanaf het eerste moment is het contact heel warm met de Italiaanse facilitator Videha, die sannyas nam in 1980.
Als ervaren trainer reist hij de hele wereld rond en deelt zijn kennis van oude tradities met het geven van trainingen en workshops in tal van centra. Hij organiseert ook meditatie-retraites die het pad van liefde en het pad van meditatie samenvoegen.

Mijn avontuur begint
Met de nodige avonturen en gezondheidsuitdagingen (beschadigde voet, sterke reacties op luchtvervuiling in India) kom ik aan in Dharmsala en ben ruim op tijd om deel te nemen aan de groep in het nabijgelegen Osho Nisarga. We beginnen na de White Robe op zaterdag 15 oktober (mijn 65ste verjaardag), met een samenzijn en de nodige instructies voor de volgende week.
Videha is heel specifiek over het belang van de juiste intentie voor het hele programma – voor onszelf en de groep – inclusief Dynamic Meditation elke ochtend en Kundalini in de middag. Vanwege de staat van mijn gezondheid, bespreek ik met Videha het alternatief om Gibberish te doen tijdens beide meditaties – en de Kundalini doe ik zelfs zittend in mijn stoel!

Het programma
Om 06:10 (brrr, heel vroeg!) begint het programma in de Buddha Hall met de Dynamic. Ondanks Videha’s nadruk op ons commitment zijn er maar weinig deelnemers aanwezig. Videha blijkt een krachtige en ervaren leraar te zijn. Hij weet hoe hij een groep moet begeleiden en hij deelt met gemak en wijsheid Atisha’s inzichten. 

Meditaties
De vele geconcentreerde soetra’s omvatten onder andere deze thema’s:
• Leer eerst de grondbeginselen (Waarheid is, Mind is de barrière, No Mind is de deur)
• Alle verschijnselen lijken op dromen (alles wat je kunt zien is een droom)
• Mediteer op de ademhaling door bewust in en uit te ademen: verbinden, zenden en ontvangen.
Deze zachte methode geeft via de adem de mogelijkheid om negatieve energie om te zetten in gelukzaligheid.

Van theorie tot praktijk
De meditaties zijn voor mij waardevol. Ook voel ik me verbonden met de groep. Elk dagdeel is volledig gevuld met meditaties, Osho’s  discourses (spontane verbale overdrachten) en oefeningen, vormen de basis van de training. Na Osho’s toelichting belicht Videha de belangrijkste punten en het belang om hiermee te experimenteren. Ik ervaar hoe bekrachtigend de training is als ik de belangrijkste sleutel kan toepassen, namelijk verantwoordelijkheid nemen voor elke ervaring, elk gevoel en elke gedachte. Al snel, door een conflict, wordt dít mijn dagelijkse meditatie…

De weg naar transformatie
De eerste avond, tijdens de White Robe, stromen de tranen van dankbaarheid en ontroering: ‘Ik ben THUIS!’
Het is hier paradijselijk: de bergen, het klimaat, de schoonheid van de omgeving, de zelf-verbouwde gewassen, mijn appartement, alles klopt. Kort na deze ervaring komt er verandering in mijn ‘paradijselijk’ gevoel waarin mijn behoefte aan harmonie wreed wordt verstoord door een fikse aanvaring met een van de sannyasins. Deze ervaring blijkt een waardevolle meditatie te zijn. Met behulp van de soetra’s van Atisha ben ik in staat om mijn gevoel, gedachten en gedrag te accepteren en te observeren.

Conflict
De pijn die ik ervaar, is die van het kleine meisje, dat verward is en moeite heeft met haar gevoeligheid. Bij de eerste ontmoeting met deze ‘senior’ sannyasin, voel ik haar afstandelijkheid. Kort daarna valt ze me verbaal aan: er is blijkbaar een triviale kwestie waarover ik tegenstrijdige informatie heb ontvangen. Ze gedraagt ​​zich alsof ik iets verkeerd heb gedaan. Ik probeer haar te onderbreken en haar te vragen wat ik precies verkeerd heb gedaan. Ze luistert niet en blijft maar tegen me tekeergaan. In frustratie keer ik me om en loop weg. De volgende keer dat onze paden elkaar kruisen, glimlacht ze vriendelijk en een andere keer negeert ze me weer helemaal. Er zijn andere incidenten met deze vrouw, maar de essentie is dat de leer van Atisha me ondersteunt om te kunnen waarnemen wat er gebeurt en vooral wat ik voel, en om dat alles te accepteren, inclusief mijn eigen gedrag. Ondanks mijn toenemende bewustzijn is de ervaring om me zo buitengesloten te voelen pijnlijk, terwijl ik tegelijkertijd in staat ben om het te verwelkomen en dankbaar te zijn voor dit ‘geschenk.’

Meer soetra’s die me hielpen
De vier lichamen (van leegte, mededogen, gelukzaligheid en non-dualiteit):
• De vier bepalingen (‘provisions’)(observeren, analyseren, kiezen wat gelukzaligheid brengt, stilte, sereniteit en alles weggooien wat spanningen en zorgen geeft)
• De twee leefregels (bewustzijn, mededogen)
• De twee getuigen (de mening van anderen over mijzelf, mezelf in de gaten houden, aandacht voor mezelf, getuige zijn van de getuige zelf

De alchemist in mezelf ontdekken
Atisha’s zeven punten – de kleinste verhandelingen (soetra’s) die bestaan – zijn van onschatbare waarde, een onmisbare gids die licht werpt op mijn innerlijk pad. Het is een handleiding vol met praktische instructies naar innerlijke wijsheid en transformatie. Door Osho’s uitleg en commentaar ervaar ik hoe de soetra’s steeds meer tot leven komen. Osho laat zien wat me kan helpen en wat me in de weg staat. Elke soetra is een innerlijk onderzoek naar wie ik werkelijk ben. Het nodigt me uit om de diepte van mijn hart en geest te verkennen – mijn conditioneringen, valkuilen, angsten, illusies, ideeën, dromen, laag na laag af te pellen– het basismetaal te veranderen in goud en vergif in medicijn. Al jubelend ervaar ik hoe bekrachtigend elke ervaring is!

Poetsen van mijn spiegel
Deze training is heel waardevol en brengt alles wat ik hiervoor ervaren en gedaan heb bij elkaar en laat me zien waar ik nog mijn uitdagingen heb. 
Tijdens de training ontstaat de behoefte om deze essentiële kennis samen te vatten in mijn moedertaal zodat ik beter in staat ben de soetra’s in mijn dagelijkse leven toe te passen, te verteren en implementeren.
Terugkijkend zie ik met grote verwondering en dankbaarheid dat er weer een stukje van mijn spiegel is gepoetst; het heeft weer een laagje van mijn ego afgepeld. Ik voel me ondergedompeld in een warm bad…

Bedankt, Videha

Elke dag voel ik Osho’s liefde in elke cel en elke vezel van mijn lichaam… Bedankt, bedankt, Osho!

Indra leeft een Mojud-achtig leven, waarbij ze zich voortdurend bewust is van haar verbinding met Osho en het goddelijke. Als trainer, therapeut en coach integreert ze het brede scala van benaderingen in haar praktijk.

See Osho News

Scroll naar boven