Satsang

Samen Zijn in Waarheid, dát is Satsang. 
Het woord Satsang komt uit het Sanskriet. Sat betekent waarheid en Sang(ha) betekent gemeenschap.

Intens verlangen

De essentie van Satsang is de realisatie van datgene wat in de oorverdovende stilte altijd aanwezig is: het vreugdevol herkennen van je ware natuur, je essentie waarin waarachtigheid zich onthult in de stilte die je bent. In die stilte kun je de ultieme vrijheid in het hier-en-nu ervaren.
Satsang gebeurt vanzelf.

Voel jij – net als ik – een intens verlangen om in liefde, vreugde én waarheid samen te zijn in verbinding?
Dan nodig ik je uit om elkaar te ontmoeten en te inspireren in stilte en overgave.

Steeds meer mensen worden wakker en voelen de behoefte om uitdrukking te geven aan hun diepste verlangen – in verbinding met zichzelf én anderen. Om tot bloei te komen en een vervullend leven te leiden. Dit vraagt om het loslaten van knellende banden met het verleden, beperkende gedachten, geïnstitutioneerde religie en opgedrongen concepten.

Meditatief zelfonderzoek

Een belangrijk onderdeel tijdens Satsang is een korte stilte. Daarna is het mogelijk om iets te delen of te vragen d.m.v. bewust zelfonderzoek. Satsang nodigt uit tot diepe inkeer, waarbij verleden en toekomst verdwijnen. De bron onthult zichzelf en je valt samen met je essentie. Het enige wat van belang is, is dat je het verlangen en de bereidheid hebt om te onderzoeken en ervaren wie je werkelijk bent – voorbij de verhalen van de Mind die onnodig lijden creëert.

“Onderdelen als stilte, muziek, zang, klanken openen de deur naar het hart, de innerlijke bron.”

Voel jij de behoefte om een oprecht en vreugdevol leven te leven in liefde en vrijheid? 
Om beklemmende conditionering en concepten achter je te laten?
Om uitdrukking te geven aan wie je wérkelijk bent.
Om vanuit je hart je diepste verlangen en blijvende vervulling te ervaren?

Voel je een oprecht ‘Ja?’

Meld je dan aan om je bewust te verbinden met onze groeiende groep!
Elke 1e ZONdag van de maand is er een online samenkomst met Deva Indra.
Deelnemen kan al door €24,24 over te maken op rekening: NL74 ASNB 0707 1641 68 (IBAN) – t.n.v. J.P.M. Visser. o.v.v. het vermelden van je voorkeursdatum voor deelname.
Zodra het bedrag op mijn rekening staat, ontvang je een link voor deelname.

De intentie is dat onze samenkomst een bijdrage mag leveren aan het ontwaken en de vreugdevolle vrijheid van álle wezens.

Scroll naar boven