Satsang

Toen Gangaji in mijn leven verscheen en ik de diepe stilte ontdekte in de kern van mijn wezen, voelde ik een intens verlangen om deze ervaring te delen. Dit resulteerde in het scheppen van een gelegenheid om in Waarheid samen te zijn. Het is een bron van vreugde om elkaar in vrijheid te ontmoeten, te inspireren, te erkennen, te vertrouwen, te accepteren, in stilte en overgave. Om samen te zijn in Waarheid is. Dát is Satsang.

Het woord Satsang komt uit het Sanskriet. Sat betekent waarheid en Sang(ha) betekent gemeenschap.

Steeds meer mensen worden wakker en voelen de behoefte om uitdrukking te geven aan hun diepste verlangen.: blijvende vervulling! Het beleven van een oprecht, liefdevol en vreugdevol leven leiden met achterlating van beperkingen zoals geïnstitutioneerde religie, conditionering en opgedrongen concepten.

De essentie van Satsang is de realisatie van datgene wat in de oorverdovende stilte altijd aanwezig is: het vreugdevol herkennen van je ware natuur, je essentie waarin waarachtigheid zich onthult in de stilte die je bent. In die stilte kun je de ultieme vrijheid in het hier-en-nu ervaren.
Satsang gebeurt vanzelf.

Meditatief zelfonderzoek

Een belangrijk onderdeel tijdens Satsang is een korte stilte. Daarna is het mogelijk om iets te delen of te vragen d.m.v. bewust zelfonderzoek. Satsang nodigt uit tot diepe inkeer, waarbij verleden en toekomst verdwijnen. De bron onthult zichzelf en je valt samen met je essentie. Het enige wat van belang is, is dat je het verlangen en de bereidheid hebt om te onderzoeken en ervaren wie je werkelijk bent – voorbij de verhalen van de Mind die onnodig lijden creëert.
Onderdelen als stilte, muziek, zang, klanken openen de deur naar het hart, de innerlijke bron.

Voel jij de behoefte om een oprecht en vreugdevol leven te leven in liefde en vrijheid? 
Om beklemmende conditionering en concepten achter je te laten?
Om uitdrukking te geven aan wie je wérkelijk bent.
Om vanuit je hart je diepste verlangen en blijvende vervulling te ervaren?

Je bent van harte

Dat onze samenkomst een bijdrage mag leveren aan de vreugdevolle vrijheid van alle wezens.

Scroll naar boven