Over mij

Ma Deva Indra
GeluksCoach – Auteur – Trainer – Facilitator

De vraag “Wie ben ik écht” heeft mijn hele leven een rol gespeeld. Meditatief zelfonderzoek heeft uiteindelijk het diepste verlangen bevredigd. De honger is gestild en alle vragen zijn verdwenen!

Mijn zoektocht naar de ultieme waarheid begon al in mijn vroege kindertijd. Op 7-jarige leeftijd had ik mijn eerste bewuste ervaring van het verdwijnen van mijn lichaam. Gedurende vele jaren vulden mijn kwetterende gedachten zich met angst en wanhoop.

Glimpen van ‘Thuis

Geboren en opgegroeid in Amsterdam (1951) ervaar ik een toenemende onvrede en onbegrip. Ik voel me een buitenstaander, een vondeling; ik pas niet in het plaatje dat mijn liefdevolle ouders voor zich zien. Lange tijd leef ik in mijn binnenwereld waar een en al liefde is. Er is geen afscheiding tussen mij en de ander/het andere; alles schittert en straalt. Er zijn geen oordelen, er is alleen vrijheid. Totdat ik ‘aangemaand’ wordt om mijn best te doen en me aan te passen. Omdat ik ook bij het gezin (en later de groep) wil horen, doe ik mijn uiterste best om me aan te passen. De twijfel aan de echtheid van mijn ervaring met mijn binnenwereld neemt toe naarmate het me lukt me aan te passen. Mentaal begrijp ik niets van mijn wisselende stemmingen: depressie, hoofdpijn, paniek, afgewisseld met momenten van plotselinge vrede, vreugde en ontspanning. Deze vaak kortstondige momenten van ontwaken wakkeren mijn (nog onbewuste) verlangen aan om de ultieme waarheid te vinden. 

Zelfgecreëerde gevangenis

Met de verhuizing rond mijn puberteit van de grote stad naar een klein dorp in Friesland slaat de depressie hard toe. Wanhopig probeer ik me staande te houden in een omgeving waar ik word uitgelachen en genegeerd omdat ik er anders uitzie en het dialect niet versta. Alweer voel ik me een vreemdeling.
Op mijn vraag naar wat nou échte waarheid, liefde en vrijheid zijn, zie ik vaak een gefronste blik verschijnen. De deur van mijn mentale gevangenis sluit zich langzaam, steeds verder, potdicht. Getergd als een wild dier, gevangen in de ‘nep’ wereld, zoek ik wanhopig naar een uitweg. 
De uitweg lijkt zich voor te doen wanneer ik verliefd word en trouw op amper achttienjarige leeftijd. Deze verbintenis heeft me gezegend met de geboorte van drie unieke kinderen (en inmiddels zes bijzondere kleinkinderen). 
Toch blijkt al snel dat ook deze verbinding niet zaligmakend is en radeloos zoek ik naar een oplossing. Scheiden is ongeoorloofd en pas na dertig jaar ben ik eindelijk in staat om definitief én liefdevol de huwelijkse-hypnose te doorbreken. Op dat moment voel ik me voor het eerst écht vrij!

De gevangenispoort is open

Bevrijd van mijn ketenen sla ik mijn vleugels uit. In mij woont een ontembaar verlangen om te leven zoals ik écht ben: liefdevol, zonder maskers, dogma’s of pretenties. Vooral tijdens diepe meditatie ervaar ik glimpen van wie en wat ik werkelijk ben, maar deze bevrijdende momenten verdwijnen weer na korte of lange tijd. Verlangend naar het ontdekken van permanente waarheid, volg ik opleidingen in persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Deze keuze brengt me sublieme momenten van diep geluk en innerlijk weten, waarin ik me verbonden voel met mijn goddelijke oorsprong: de wereld van de dans, kleur, licht en liefde. Succesvol rond ik diverse opleidingen en trainingen af. In het jaar 2000 vindt de feestelijke opening plaats van mijn zelfstandige praktijk voor spirituele coaching waar ik anderen mag begeleiden bij het beëindigen van hun vaak rusteloze zoektocht. 

Ommekeer

Tijdens een van die opleidingen stormt Osho – de Indiase mysticus – mijn leven binnen. Zijn woorden onthullen een verborgen wijsheid waar ik mijn leven lang naar op zoek was. Hij spreekt over de soetra’s van Atisha (een discipel van Gautama Boeddha) die wijzen naar de mogelijkheid om te leven in liefde, waarheid en vrijheid: ‘No-Mind’. Geboeid van kruin tot tenen drink ik zijn woorden in. Na lang zoeken vind ik ‘The Seven Points of Mind Training’, aan de voet van het indrukwekkende Himalaya-gebergte in India.

Eenmaal aangekomen in India openbaart zich de kracht van magie en stilte. Wat me daar overkomt is zo groots dat ik het nauwelijks kan benoemen: een stille vreugde, diepe ontspanning, onvoorwaardelijke liefde, pure vrijheid en meer. De training wordt gegeven in het Engels en ik voel de behoefte om de woorden te vertalen in mijn moedertaal (Nederlands).
Terug in Nederland deel ik mijn ervaring met vrienden. Ze hangen aan mijn lippen en vragen me om er een boek over te schrijven en mijn ervaring te delen. Mijn hart maakt een sprong, toch aarzel ik. Pas later word ik me bewust van mijn onzekerheid, mijn gevoel ‘niet goed genoeg te zijn’. De twijfel veroorzaakt oorlog in mijn hoofd met gekmakende, rondtollende gedachten over verleden en toekomst. Ontzet, zie ik dat ik mijn plaats heb afgestaan: mijn Mind bestuurt de auto en mijn ware essentie zit achterin. En precies dáár gaat dit boek over!

Langzaam verschijnt een boek

Er breekt een intensieve periode aan van schrijven en ik voel hoe het zaad van de soetra’s diep in mij zinkt en tot leven komt. Al schrijvend krijg ik inzicht in de strategieën van de Mind en hoe gedachten en overtuigingen gedrag en gevoel bepalen. Een totaal nieuwe visie – op onvoorwaardelijk liefde, innerlijke waarheid, vrijheid, leven en dood, compassie en Godsbesef – openbaart zich. Ik ben nauwelijks te stoppen en geniet volop van de vreugde en inspiratie die ik mag ontvangen. Toch zijn er ook momenten dat oude spoken (demonen) uit de ‘kelder’ mijn bewustzijn binnen buitelen. Na enige oefening ben ik in staat om de demonen aan te kijken. Ik nodig ze uit om dichterbij te komen… en op slag lossen ze op in het niets! Vanuit mijn binnenste binnenste welt een bulderende lach op, die zich een weg naar buiten baant. 

De val

Voor mijn boek verlaat ik begin 2019 de sombere winter van Nederland en vertrek ik naar het aangename klimaat in Florida. Daar glij ik uit op een natte vloer en met een enorme smak val ik op mijn achterhoofd en rug. Ik verlies het bewustzijn en lange tijd zweef op het randje van de dood. Het gevolg van deze ongelukkige val is een langdurige laaggradige ontsteking waarbij behandeling onmogelijk blijkt. Deze val, met als gevolg hersenletsel, blijkt echter een onverwacht, maar pijnlijk geschenk.
In opperste moedeloosheid naar herstel geef ik uiteindelijk mijn zoektocht op. Schrijven lukt niet meer en in deze periode van bedlegerigheid gebeurt er een wonder. In mijn apathische toestand hoor ik plotseling een stem die zegt “Stop om te krijgen wat je denkt dat je voldoening zal geven, wees stil.” Deze stem blijkt afkomstig van Gangaji (toegewijd aan Ramana Maharshi en Papaji) en veroorzaakt een volgende grote verschuiving in mijn bewustzijn en fysiek herstel. Haar uitnodiging om te stoppen met zoeken en te kijken naar “dat-wat-altijd-aanwezig-is” raken me in de kern van mijn wezen. 
In dit moment van volledige overgave valt het denken compleet stil en tot mijn verrassing verschijnt daar in alle glorie mijn oorspronkelijke zelf. Ik wéét en ervaar wie ik écht ben! Waarheid ‘is’! Waar alle oude wijsheden naar hebben gewezen, is mij onthuld en daarmee is onnodig lijden voorgoed verleden tijd. Deze ervaring heeft mij in een permanente staat van geluk achtergelaten en heeft mij sindsdien nooit meer verlaten. 
De belofte van een waarachtig leven in waarheid ontvouwt zich oneindig in de diepe stilte van mijn hart. Al mijn vragen zijn vernietigd. Ik wéét, ik ervaar en ben thuis in de bron van al het bestaan. De ontbrekende stukjes zijn op hun plaats gevallen en heel langzaam neemt mijn vermogen om te schrijven toe. 

Geboorte boek Zelfrealisatie

Deze oude kennis is heden ten dage nog steeds accuraat en heb ik in een eerlijk en toegankelijk jasje mogen steken. Het geschenk van de val heeft mij alle ruimte gegeven om te schrijven, met als resultaat dit boek: Zeven gouden sleutels voor onmiddellijke Zelfrealisatie – Een krachtige methode om obstakels te transformeren op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel gebied. Het boek is begin 2023 verschenen in het Nederlands en de Engelse versie is in 2024 gepubliceerd. Het is mijn innige wens dat álle wezens mogen leven in vrijheid en vrede en dat dit boek mag bijdragen aan een liefdevolle, vrije wereld waarin eenieder wakker wordt en zichzelf bevrijdt van onnodig lijden, hebzucht en (zelf)haat.

Thuis in de bron!

Door het schrijven over mijn innerlijke en uiterlijke reis is mijn leven compleet veranderd: nu ben ik in staat om mijn zelfgecreëerde drama’s en gedachten waar te nemen, waardoor de illusionaire wereld en het daaraan gekoppelde onnodig lijden tot het verleden behoren. Vol verwondering zie ik hoe alles verschijnt én verdwijnt in één groot onpeilbaar, eeuwig veranderend bewustzijn. 
Bewuste waarneming van de ‘spelletjes’ van de Mind geeft me de kracht te ontkoppelen van de identificatie met de inhoud van mijn gedachten. Ik prijs mezelf gelukkig dat er een einde is gekomen aan mijn zoektocht – alles wat ik zocht was zó dichtbij dat ik het niet opmerkte. 

Dankbaarheid

Osho en Gangaji zijn ieder op hun eigen wijze manier als lichtbakens in mijn veld van bewustzijn verschenen. Zoals ik heb mogen ervaren is de dood geen eindpunt, maar een voortdurend, uitbreidend bewustzijn. 
Levend van moment tot moment neem ik ontroerd dit dappere lichaam waar en ervaar het leven als een geschenk dat zich voortbeweegt in een oneindig, onbegrensd ontwaken vol gelukzalige vreugde, compassie, rust en liefde in vrijheid! 
De diepe extase en gelukzaligheid die ik elk moment opnieuw ervaar, kunnen niet begrepen of in woorden uitgedrukt worden en overstijgen het verstand. Toch hebben alle grote meesters ons uitgenodigd om te blijven zoeken naar het tot uitdrukking brengen van deze levensveranderende ervaring.

Zélf ontdekken?

Vanuit diepe dankbaarheid stel ik mijn leven ter beschikking aan jou, zodat wat ik heb mogen ontvangen, jou kan openen om (nog meer) tot bloei te komen. De vorm die bij mij past is het aanbieden van dit boek als onderdeel en/of aanvulling van Satsang bijeenkomsten.

“Wat een geschenk om zonder schroom van mijzelf te houden, uit volle borst te zingen en midden op straat te dansen. Om ultieme vrijheid én onvoorwaardelijke liefde te ervaren voor alles en iedereen!”

Scroll naar boven